SAMSUNG | NX20 | Normal program | Center-weighted average | 1/500sec | F/10.0 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2012:06:06 17:44:00

 

 

 

 

 

 

NX20이라는 화폭에 갈매기가 그리어지다.

 

 

 

 

 

 

 

by 삼성 스마트 카메라 NX20 + 18-55mm

 

 

blog - http://blog.naver.com/maizon

Posted by maizon

댓글을 달아 주세요